Värden är liten när det handlar om hemsidor. Den här verksamheten bedrivs i Portugal och vi sitter i Stockholm.

Goda referenser och förtroende var skälet till att vi fick göra detta jobb, trots att allt är billigare i Portugal.

Kom ihåg! En billig hemsida som inte tjänar något syfte är långt dyrare än en som kostar lite mer och fungerar

Priset är trots allt inte allt.

Läs mer om, Skattefri pension i Portugal...